กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี-ศิลปะนายถนอม จินดาขัด
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นายพรหมมินทร์ จันทสาร


 

 
 


 

 
 

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา สังกัด อบจ.แพร่ ..259 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทร.054-613296
E-mail:dcwacth@hotmail.com. Webmaster : นพดล สารพันธ์