โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา ยินดีต้อนรับ

: 
 

นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


 
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
แผนผังในโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขพละศึกษา
ศิลปะ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
สนับสนุนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงศึกษาธิการ