คณะผู้บริหารนายจันทรคลาส สุรินทร์เลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา


 


นายบรรดาศักดิ์ ทองศรีอ้น

รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา

นายวินัย ทองสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา

 
 


 

 
 

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา สังกัด อบจ.แพร่ ..259 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทร.054-613296
E-mail:dcwacth@hotmail.com. Webmaster : นพดล สารพันธ์