ติดต่อเรา

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เลขที่ 259 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54110 โทรศัพท์.054-613296 Fax : 054-613296
E-mail : dcwacth@hotmail.com
เว็บไซต์ www.dcw.ac.th 


 

 
 

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา สังกัด อบจ.แพร่ ..259 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทร.054-613296
E-mail:dcwacth@hotmail.com. Webmaster : นพดล สารพันธ์